КОНФЛИКТИ У КОМУНИКАЦИЈИ

конфликти

Advertisements
Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

ВЕШТИНЕ КОНСТРУКТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ВЕШТИНЕ КОНСТРУКТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

О ПРИНЦИПИМА И ФАКТОРИМА КОМУНИКАЦИЈЕ

ПРИНЦИПИ И ФАКТОРИ КОМИНИКАЦИЈЕ

Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

О МОДЕЛИМА КОМУНИКАЦИЈЕ…

МОДЕЛИ КОМУНИКАЦИЈЕ

Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

KOМУНИКАЦИЈА НЕКАД И САД

Циљ нам је да упознамо развојни пут комуникације од најранијих фаза па све до данас и света виртуелне комуникације.

Развој комуникације: Наставите са читањем

Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

ВРСТЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Када вршимо неке поделе и класификације, било би најбоље да најпре идентификујемо критеријуме за класификацију па тек онда проверимо себе колико у вези сваког критеријума имамо подела.

Када је реч о комуникацији два основна критеријума у оквиру којих ћемо се детаљније бавити класификацијама су: према врсти знакова који се у комуникацији користе и према броју учесника. Наставите са читањем

Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

Циљеви и начела комуникације

Да се подсетимо основне карактеристике комуникације међу људима. Комуникација међу људима  је комуникација симболима. Симболи су речи текста и писаног говора. Симболи се стварају свесно. Сигнали имају експресивно значење и стварају се спонтано, изражавају стање. Ми током живота усвајамо велики број симбола и градимо језички систем кроз који изражавамо, исказујемо  много тога, на тај начин комуникацију и подижемо на највиши ниво, јер ниједно друго биће нема такву способност комуницирања. Наставите са читањем

Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

КОМУНИКАЦИЈА КАО СОЦИЈАЛНА ИНТЕРАКЦИЈА

Пре него дођемо до одговора на питање зашто је комуникација социјална интеракција, неопходно је:

  • објаснити: етимолошко значење (порекло речи) комуникација;
  • дефинисати процес комуникације;
  • дефинисати појам интеракције;
  • одредити елементе комуникације;
  • њен основни циљ и закључити зашто се овај процес сагледава у светлу социјалне интеракције. Наставите са читањем
Објављено под ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | Оставите коментар

СЕРИЈЕ СТРУКТУРЕ

ЦИЉ ове теме је да стекнемо усвојимо основне појмове везане за СТАТИСТИЧКЕ СЕРИЈЕ које настају као резултат друге фазе статистичког истраживања – сређивање, груписање и приказивање података. У вези са тим биће речи о:

  • ПОЈМУ СЕРИЈА СТРУКТУРЕ;
  • ФОРМИ И САДРЖАЈУ ОВИХ СЕРИЈА;
  • АТРИБУТИВНИМ СЕРИЈАМА;
  • ИЛУСТРАЦИЈА ПРИМЕРИМА. Наставите са читањем
Објављено под Статистика са апликацијом у Excel-у | Оставите коментар

ТРОШКОВИ ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ

Да почнемо од питања ШТА СУ ТРОШКОВИ?

Трошкови представљају вредносно изражено трошење, за разлику од утрошака који представљају количински изражено трошење. Квантитативно посматрано трошкови су производ утрошака и цене коштања. Претходно речено, илустроваћемо и једним примером утрошци су: 5л уља, 2 чоколаде, 1 кг брашна….дакле утрошци се исказују у природним јединицама мере (литар, комад, тона, метри….), а трошак се исказује вредносно односно новчано (500, 1000, 5000 динара…).

Подужи је списак критеријума за класификацију трошкова, наводим најосновније чије познавање је неопходно на нивоу средње школе: Наставите са читањем

Објављено под Послована економија | Оставите коментар